Esbjerg Havn

photo_by: Vadehavskysten

Esbjerg Havn er Danmarks førende offshore havn, et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport og en af verdens største udskibningshavne for vindmøller.
Havnen vil fremover spille en stor rolle i den grønne omstilling gennem udnyttelsen af vedvarende vindenergi fra store anlæg i Nordsøen.

Follow us:

Vadehavskysten © 2023
Spanish