skip_to_main_content

Oplevelser i Vadehavet

photo:Vadehavskysten&Vadehavskysten

Verdens vigtigste vådområde

Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Det er et på mange måder storslået naturområde, som bare skal opleves. Stilheden, foranderligheden og det uendelige landskab vil sætte sig som et stærkt minde. Vadehavet og marsken er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder med helt afgørende betydning for ynglefugle, fisk, havpattedyr og planteliv. Fire gange i døgnet flyttes en milliard kubikmeter vand i Vadehavet, og der er store kræfter i spil når tidevandet på dramatisk vis flytter rundt på sand og mudder og skaber revler og sandbanker.

Follow us:

Vadehavskysten © 2023
Spanish